Avize și documente necesare pentru deschiderea unui restaurant

În fiecare an, zeci de restaurante noi sunt deschise în România. Majoritatea proprietarilor înțeleg riscul care vine odată cu aceste întreprinderi, dar și-l asumă. Chiar și așa, o bună parte din restaurante eșuează în primii trei ani de activitate, fiind copleșiți de diferite avize și documente necesare funcționării.

Într-adevăr, planificarea legală joacă un rol cheie în tot ceea ce înseamnă deschiderea unui restaurant. Avizele și documentele necesare pot da bătăi de cap serioase. Important este să fie adunate într-un singur loc și foarte bine organizate. 

Noi, cei de la TapTasty, am încercat să adunăm toate avizele și documentele de care ai nevoie pentru deschiderea unui restaurant. 

Atenție! Informațiile pe care le oferim nu ar trebui să înlocuiască vizitarea site-urilor oficiale și informarea din surse acreditate cu privire la avizele și documentele necesare. 

Avize necesare pentru deschiderea unui restaurant 

Avize și documente

1. Autorizație de la Direcția Sanitar-Veterinară (DSV)

Autorizația de la Direcția Sanitar Veterinară dovedește respectarea cerințelor legale impuse. Actele care se depun la registratura DSV sunt: 

 • Cererea tip;
 • Certificat de înregistrare firmă (CUI) în copie;
 • Certificat constatator conf. Legii 359/2004; 
 • Schița spațiului în care se va descrie încăperile, utilajele și circuitele de lucru;
 • Act de identitate administrator, în copie.

Totodată, dosarul DSV conține mai multe documente și contracte încheiate cu firme autorizate, conform cerințelor legale aflate în vigoare: 

 • Contract neutralizare deșeuri animale tip SNCU;
 • Contract de colectare uleiuri uzate;
 • Declarație de conformitate separator grăsimi și/sau separator de hidrocarburi (după caz);
 • Contract deratizare și dezinsecție;
 • Copii ale diplomelor de absolvire pentru cursuri de igienă autorizate, oferite angajaților;
 • Copii ale fișelor de aptitudini ale angajaților (se eliberează după ce s-a efectuat medicina muncii);
 • Contract de igienizare separatoare grăsimi sau hidrocarburi (după caz).

2. Autorizația sanitară DSP (Direcția de Sănătate Publică)

DSP reprezintă principalul organ de control în ceea ce privește igiena în unitățile de alimentație publică. Documentele necesare pentru dosarul DSP sunt:

 • Planul de încadrare în zonă (necesar pentru identificarea potențialelor surse de contaminare și îmbolnăvire a populației);
 • Memoriu tehnic (conține date tehnice despre interiorul și exteriorul clădirii în care se va desfășura serviciile, precum și dotările specifice acesteia);
 • Cerere tip.

3. Autorizație de la Protecția Mediului 

Aceasta este necesară doar dacă restaurantul are o capacitate mai mare de 100 de locuri. Printre actele depuse la dosar este nevoie de: 

 • Fișă de prezentare și declarație (conține date generale despre unitate, datele specifice activității, surse de poluanți și protecția factorilor de mediu, gestiunea deșeurilor, gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase etc).

4. Autorizație ISU de prevenire și stingere a incendiilor 

 • Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se cere, în general, Certificatul de Urbanism. Valabilitatea Avizului ISU este pe toată perioada Certificatului de Urbanism.
 • Documentele necesare se elaborează de proiectanți autorizați în condițiile legii; documentația scrisă și desenată, inclusiv scenariul de securitate la incendiu și referatele verificatorilor de proiecte atestați, trebuie să fie datate, semnate olograf și ștampilate pe fiecare pagină și planșă de specialiști. 

5. Autorizație de funcționare de la Protecția Muncii 

Este eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), iar autorizația de funcționare din punct de vedere al sănătății în muncă trebuie obținută înainte de începerea activității. Prin declarația depusă la Registrul Comerțului, se declară pe propria răspundere că activitatea sau activitățile declarate îndeplinesc condițiile legale de funcționare.

 Dosarul conține:

 • Cerere pentru autorizarea desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • Declarație pe propria răspundere din care rezultă că pentru activitățile declarate sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Copii de pe actele de înființare. 

6. Autorizație de funcționare finală emisă de Primăria locală 

 • Se va alcătui un dosar cu toate avizele obținute (menționate mai sus) și se va achita o taxă anuală în valoare de 3000-4000 RON, în funcție de suprafața spațiului. 
 • În mare parte, dosarul presupune: copii ale actelor firmei, copii ale actelor spațiului, acte care fac dovada destinatiei comerciale sau de alimentație publică a spațiului, cereri, declarații pe propria răspundere, acorduri ale vecinilor etc., care diferă de la o primărie la alta. 

ATENȚIE! Restaurantele de dimensiuni mici NU au nevoie de autorizații de la DSP, ISU, Mediu, PMB, ITM, DITL, alte instituții, ci doar de NEGAȚII, în funcție de ceea ce solicită Primăria. 

Contracte necesare pentru deschiderea unui restaurant 

1. Certificat de clasificare a locației de la Ministerul Turismului 

Certificatul de clasificare este necesar doar în cazul în care se dorește deschiderea unei pensiuni sau a unui hotel care să aibă un restaurant. Acesta atribuie unității un număr de stele sau margarete, în funcție de anumiți factori ce țin de gradul de confort. 

2. Contract cu UCMR – Uniunea Compozitorilor și a Muzicologilor din România

Pentru difuzarea muzicii în condiții legale, este nevoie de obținerea unei licențe de utilizare a muzicii în scop ambiental. Una dintre instituțiile care oferă o astfel de licență este UCMR, presupunând achitarea unei taxe în funcție de suprafața spațiului. 

3. Contract cu un cabinet de Medicina Muncii

Aceasta va asigura angajaților examenul medical pentru angajare, examenul medical periodic și examenul medical la reluarea activității. 

4. Contract cu firmă de servicii de pază și protecție 

Când vine vorba de pază, trebuie să știți de la bun început că se poate asigura pază proprie, însă persoanele care se ocupă de acest lucru trebuie să primească un aviz de la poliție. De aceea, cea mai simplă modalitate a fi să încheiați un contract cu o firmă deja avizată.

5. Contract cu firmă de salubritate 

6. Contract cu firmă de deratizare

7. Contract cu furnizorii de apă, canalizare, electricitate, gaz

8. Contract cu furnizorii care îți vor elibera certificate de conformitate a mărfurilor 

9. Contracte și analize medicale angajați

Avize

Alte aspecte esențiale 

1. Casă de marcat fiscalizată

Înainte de începerea activității va avea loc procesul de fiscalizare a casei de marcat. Astfel, se va achiziționa o casă de marcat, apoi se va întocmi și depune un dosar în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice pentru obținerea certificatului de atribuire a numărului de ordine. 

2. Implementarea sistemului de siguranță a alimentelor HACCP

Sistemul de siguranță a alimentelor HACCP se referă la identificarea și prevenirea apariției factorilor de risc în producția, procesarea și distribuirea alimentelor. Scopul fundamental este siguranța alimentară a consumatorilor, astfel încât restaurantul să funcționeze la cele mai înalte standarde. 

În conformitate cu legislația europeană, legislația din România obligă operatorii economici din industria alimentației publice să implementeze o documentație HACCP, respectând anumite reguli din industria alimentară. 

3. Cursuri de igienă pentru angajații care intră în contact cu mâncarea 

Cursurile de igienă sunt absolut necesare pentru persoanele care lucrează în domeniul serviciilor de curățenie, producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor. 

Valabilitatea unui curs este de 3 ani și trebuie făcut în mod obligatoriu de către angajați.

Pe scurt

Este important să țineți cont de faptul că înainte de începerea activității în domeniul alimentar și înainte de a lua toate autorizațiile și avizele de funcționare, este necesară demararea unei proceduri de înființare firmă la Oficiul Registrului Comerțului. Nu în ultimul rând, durata aprobării tuturor avizelor și autorizațiilor de funcționare este de până la 2-3 luni, în funcție de cât de repede se pregătesc actele solicitate.

TapTasty Author