Termeni și Condiții

Termenii și condițiile TapTasty se modifică. Termenii și condițiile actualizate intră în vigoare la data de 20 Iulie 2022. Dacă utilizați serviciul nostru după această dată, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu termenii actualizați.

1. Introducere

Bine ați venit la TapTasty! Acești termeni și condiții („Termeni”) reprezintă un acord obligatoriu din punct de vedere juridic pentru accesul și utilizarea de către dvs. a oricăror site-uri web, site-uri mobile, aplicații mobile, produse sau servicii („Serviciile”) oferite de TapTasty („TapTasty”, „Noi”). („Clientul”, „Dumneavoastră”, „Dvs.”) se va referi la orice persoană fizică sau entitate și la utilizatorii săi autorizați care se abonează sau utilizează Serviciile.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord cu prezenții Termeni (în numele dumneavoastră sau al entității pe care o reprezentați) și declarați și garantați că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de a accepta acești Termeni (în numele dumneavoastră sau al entității pe care o reprezentați). Vă rugăm să îi citiți cu atenție. În cazul în care Termenii și condițiile site-ului nu sunt considerate acceptabile pentru utilizator, este recomandabil ca acesta să înceteze imediat utilizarea Site-ului.

Accesul către Site poate fi restricționat sau suspendat oricând, fără o înștiințare prealabilă, inclusiv din motive de securitate ori pe parcursul execuției unei sesiuni de mentenanță, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubiri în sarcina TapTasty.

2. Descrierea Serviciulu

TapTasty este un serviciu conceput pentru a simplifica operațiunile din industria restaurantelor, prin crearea unei aplicații mobile personalizate și a unui panou de administrare a clienților, comenzilor, livrărilor și a campaniilor de marketing și fidelizare. Vă puteți conecta la Servicii utilizând orice browser de internet modern. Sunteți responsabil pentru obținerea accesului la internet și a echipamentului necesar pentru a utiliza Serviciile. Puteți crea și edita conținut cu contul dumneavoastră de utilizator și, dacă alegeți să faceți acest lucru, puteți publica și partaja acest conținut.

3. Drepturi de autor

Tot ceea ce vedeți/citiți pe acest site (așa numitul „Conținutul Serviciilor”), incluzând textele, fotografiile, ilustrațiile, graficele, elemente de grafică web, clipurile audio, clipurile video și orice alte date, este proprietate exclusivă și este protejat de legislația dreptului de autor din România precum și de către toate tratatele internaționale aplicabile în domeniul dreptului de autor. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Nu aveți dreptul de a copia, descarcă, printa, publica, afișa, procesa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adauga, actualiza, compila sau transforma/adapta în orice formă conținutul Serviciilor sau părți din acestea fără obținerea prealabilă a unui acord scris din partea TapTasty.

Vă păstrați dreptul de proprietate asupra conținutului dvs. („Conținutul utilizatorului”). Prin „Conținutul utilizatorului” înțelegem lucrurile pe care le încărcați, publicați sau le puneți la dispoziția TapTasty sub forma unui text, conținut audio sau video. TapTasty NU pretinde NICIUN drept de proprietate asupra Conținutului dumneavoastră. Cu toate acestea, avem nevoie să ne acordați anumite drepturi cu privire la Conținutul dvs., astfel încât să putem încorpora un astfel de Conținut în serviciile noastre. Fără acest fel de drepturi, este posibil să încălcăm drepturile de autor și alte legi prin stocarea, postarea sau afișarea Conținutului utilizatorului. Prin afișarea sau publicarea oricărui conținut pe sau prin intermediul TapTasty, ne acordați o licență limitată, neexclusivă, complet plătită, fără drepturi de autor, la nivel mondial, pentru a utiliza, publica, modifica, șterge, adăuga, reproduce și utiliza un astfel de Conținut. Confirmați și garantați față de TapTasty că dețineți toate drepturile, licențele și permisiunile în vederea acordării licenței sus menționate.

4. Contul dvs.

Pentru a utiliza Serviciile, trebuie să furnizați anumite informații despre dumneavoastră și despre restaurant. Declarați și garantați că:

(a) toate informațiile de înregistrare necesare pe care le furnizați sunt adevărate și exacte;

(b) veți menține exactitatea acestor informații.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor de conectare la contul dvs. și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul dvs. Sunteți de acord să anunțați imediat TapTasty despre orice utilizare neautorizată sau presupusă utilizare neautorizată a contului dvs. sau despre orice altă încălcare a securității. TapTasty nu poate și nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din nerespectarea de către dumneavoastră a cerințelor de mai sus.

5. Accesul la Servicii

Sub rezerva acestor Termeni, TapTasty vă acordă o licență netransferabilă, neexclusivă, revocabilă și limitată de a utiliza și accesa Serviciile exclusiv în scopuri comerciale proprii, în conformitate cu tipul de cont la care sunteți abonat în prezent. Drepturile care vă sunt acordate în acești termeni sunt supuse următoarelor restricții:

(a) Nu aveți dreptul să copiați, să modificați, să distribuiți, să vindeți sau să închiriați nicio parte a Serviciilor și a programelor software incluse.

(b) Nu aveți dreptul să refaceți sau să încercați să extrageți codul sursă al respectivului program software, cu excepția cazurilor în care legislația nu permite aceste restricționați sau a cazurilor în care aveți permisiunea scrisă din partea noastră.

Recunoașteți și sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale din servicii și conținutul acestora sunt deținute de TapTasty. Nici acești Termeni (și nici accesul dvs. la Servicii) nu vă transferă dvs. sau unei terțe părți niciun drept, titlu sau interes asupra acestor drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor de acces limitate descrise în mod expres mai sus.

6. Datele personale ale utilizatorului final

Recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că vom colecta datele personale ale utilizatorilor finali ca a parte a oferirii serviciilor către dumneavoastră. Dvs. veți fi singurul responsabil pentru integritatea, acuratețea, legalitatea și fiabilitatea tuturor datelor personale. Prin prezenta, acordați și declarați că aveți dreptul de a acorda TapTasty o licență neexclusivă, fără redevențe și complet plătită, la nivel mondial (cu dreptul de a acorda sublicențe) pentru a accesa, utiliza, reproduce, distribui electronic, transmite, formata, afișa, stoca, arhiva și indexa datele personale ale utilizatorilor finali în scopul furnizării serviciilor către dvs. Declarăm și garantăm că nu vom vinde, nu vom acorda licențe, nu vom închiria și nu vom împărtăși în alt mod datele personale ale utilizatorilor finali cu nicio terță parte, cu excepția cazului în care este necesar pentru prestarea serviciilor.

7. Utilizare Site-ului

Este interzisă folosirea Site-ului pentru a încărca, afișa sau transmite orice fel de material:

(a) care încalcă drepturile terților, inclusiv orice drept de autor, marcă comercială, brevet, secret comercial sau orice alt drept de proprietate intelectuală sau de proprietate;

(b) care are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de harțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic, profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament contrar legii, ordinii publice, bunelor moravuri ori ar putea conduce la atragerea răspunderii civile, contravenționale, disciplinare, penale ori de altă natură sau ar încălca în alt mod legea.

(c) care dăunează minorilor în orice mod.

TapTasty își rezervă dreptul de a închide orice cont sau utilizator care a încălcat oricare dintre interdicțiile de mai sus.

8. Garanții șI declinarea responsabilității

Furnizăm serviciile „ca atare” șI “așa cum sunt disponibile” iar taptasty ( cât șI furnizorii acestuia) renunță în mod explicit la toate garanțiile șI condițiile de orice fel, expres sau implicite, inclusiv la toate garanțiile cu privire la conținutul din cadrul serviciilor, funcția specifică disponibilă prin intermediul serviciilor, fiabilitatea, disponibilitatea șI capacitatea acestora de a vă satisface cerințele dumneavoastră.

Noi (șI furnizorii noștri) nu oferim nicio garanție că serviciile vor fi disponibile în mod neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori, că orice defecte vor fi corectate sau că serviciile ori serverele care pun la dispoziție serviciile sunt lipsite de virușI sau alte componente dăunătoare. Taptasty îșI declină orice responsabilitate sau răspundere în legătură cu orice conținut sau servicii oferite de terțI. Taptasty nu este responsabil în niciun fel pentru serviciile terțelor asociate sau utilizate în conexiune cu serviciile, inclusiv falimentul unor astfel de servicii terțe sau platforme.

Anumite jurisdicții prevăd unele garanții, cum ar fi garanția implicită de vandabilitate, conformitate cu un anumit scop șI neîncălcarea prevederilor legale, așadar anumite limite s-ar putea să nu vi se aplice. În limita prevederilor legale, excludem toate garanțiile.

9. Despăgubiri

Ne veți despăgubi pe noi, agenții, angajații, partenerii noștri și proprietarii licențelor noastre pentru orice pretenții, cereri, pierderi sau daune, inclusiv pentru onorariile rezonabile ale avocaților, rezultate din sau în legătură cu Conținutul dvs., utilizarea Serviciilor de către dvs. sau cu încălcarea Termenilor de către dvs.

TapTasty va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune sau procedură, imediat ce ia cunoștință de aceasta. Obligațiile de despăgubire prevăzute în această secțiune vor supraviețui oricărei rezilieri sau expirări a acestui acord sau a utilizării de către dumneavoastră a serviciilor.

10. RĂSPUNDEREA PENTRU SERVICIILE NOASTRE

NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SECUNDARE, MORALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE, INDIFERENT DE CAUZĂ, INCLUSIV PIERDERILE DE PROFITURI, VENITURI DATE SAU REPUTAȚIE.

ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A TAPTASTY, A FURNIZORILOR ȘI A PARTENERILOR SĂI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE ÎN BAZA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII, INCLUSIV PENTRU TOATE GARANȚIILE IMPLICITE, SE LIMITEAZĂ LA SUMA PE CARE NE-AȚI PLĂTIT-O EFECTIV ÎN ULTIMELE 3 LUNI ANTERIOARE EVENIMENTULUI CARE A DAT NAȘTERE UNEI ASTFEL DE REVENDICĂRI PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR (SAU, LA ALEGEREA NOASTRA, O SUTĂ DE DOLARI (100 USD)).

ACESTE LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI SE APLICĂ CHIAR DACĂ O MĂSURĂ CORECTIVĂ NU VĂ COMPENSEAZĂ PE DEPLIN PENTRU PIERDERI SAU ȘTIAM/AR FI TREBUIT SĂ ȘTIM DESPRE POSIBILITATEA DAUNELOR.

11. Rezilierea

Puteți să renunțați oricând la utilizarea Serviciilor noastre. Rezilierea contului dvs. nu vă va exonera de nicio obligație de plată a taxelor datorate.

De asemenea, TapTasty poate întrerupe furnizarea Serviciilor către dvs. și putem să reziliem sau să suspendăm în orice moment dreptul dvs. de a utiliza și accesa Serviciile dacă:

(a) încălcați orice prevedere a Termenilor (sau acționați într-un mod care arată în mod clar că nu intenționați sau nu sunteți în măsură să respectați Termenii);

(b) nu veți plăti în timp util comisioanele pentru Servicii;

(c) încălcați în mod semnificativ orice prevedere a Termenilor și (i) încălcarea nu poate fi corectată sau (ii) vă notificăm încălcarea și nu o corectați în termen de 14 zile;

(d) în mod fizic, verbal sau prin alte mijloace abuzați, amenințați, înjosiți sau ne hărțuiți pe noi sau personalul nostru;

(e) ați făcut în repetate rânduri reclamații cu rea-credință sau fără o bază rezonabilă și continuați să faceți acest lucru după ce v-am cerut să vă opriți;

(f) suntem obligați să facem acest lucru prin lege (de exemplu, în cazul în care furnizarea de Servicii pentru dvs. este sau devine ilegală);

Considerăm că dvs. sunteți proprietarul propriilor date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important. Dacă întrerupem furnizarea unui Serviciu, în situațiile când acest lucru este posibil în mod rezonabil, vă vom notifica în prealabil și în mod rezonabil vă vom oferi posibilitatea de a prelua informațiile din cadrul respectivului Serviciu.

12. Precizări finale

Prezenții Termeni și condiții reglementează relația dintre TapTasty și dvs. Aceștia nu creează niciun fel de drepturi pentru terți beneficiari.

Dacă nu respectați prezenții Termeni și condiții și nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunțăm la drepturile pe care le avem. Dacă anumiți termeni și anumite condiții se dovedesc a fi inaplicabile, acest lucru nu va afecta restul Termenilor și condițiilor. În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenții Termeni și condiții sau cu Serviciile, se va aplica legislația română. Toate pretențiile rezultate din sau în legătură cu prezenții Termeni și condiții sau cu Serviciile vor fi judecate exclusiv de instanțele române.

Pentru orice nelămuriri în legătură cu utilizarea site-ului și/sau serviciilor TapTasty ori acestor termeni și condiții, suntem bucuroși să vă oferim informații la hello@taptasty.com

Începe gratuit să folosești sistemul TapTasty!

Zero comisioane. Comenzi nelimitate.