Terms of Service

1. PREAMLE

1.1 This document regulates the terms and conditions of the contractual cooperation between the Provider and the Beneficiary and represents the law of the parties in accordance with the provisions of article 1270 of the Romanian Civil Code.

1.2 Prestatorul este societatea TAPTASTY SA, cu sediul în Oradea, Str. Santului 2E, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/1228/2014, cod de identificare fiscală RO33462987, cont bancar RO15BTRLRONCRT0264469402, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Adorian Chiorean.

The provider develops mobile applications for the management of online orders in the Horeca field.

1.3 Beneficiarul este persoana juridică care a achiziționat cel puțin unul din pachetele de servicii oferite de către Prestator și prezentate în capitolul II al prezentului document.

2. SERVICES. PRICE. DELIVERY TERMS.

2.1 Prestatorul oferă Beneficiarului următoarele pachete de servicii:

2.1.1 Pachetul Basic care include prestarea următoarelor servicii pentru o singură locație a Beneficiarului:

(a) Website de prezentare și comandă online integrată;

(b) Aplicație mobilă personalizată disponibilă pe IOS și pe Android;

(c) Marketing: push notificari si emailuri, discounturi;

(d) Meniu QR;

(e) Integrare cu sistemul de gestiune cu obligativitatea contractuala a unei colaborari de 2 ani. În cazul în care contractul încetează la inițiativa sau din culpa Beneficiarului înainte de împlinirea termenului de 2 ani, acesta va fi obligat la plata valorii contractului pe întreaga perioada de 2 ani. Termenul de livrare a acestui serviciu poate fi diferit de termenul de livrare a aplicației și va fi comunicat pentru fiecare caz în parte.

(f) Instruire sistem;

(g) Integrare cu procesator de plata de la www.euplatesc.ro - Taxă implementare 0, Taxă lunara/abonament 0, Taxă deschidere cont 0, Comision preferențial procesare tranzacții: 0.85% + T.V.A.;

(h) Aplicație livratori disponibilă pe Android pentru flota personală de livrări;

Prețul pachetului Basic este de 99 euro + TVA/lună.

Termenul de livrarea a pachetului Basic este de 14 zile lucrătoare de la efectuarea plății de către client.

2.1.2 Pachetul Pro care include prestarea următoarelor servicii pentru o singură locație a Beneficiarului:

(a) Website de prezentare și comandă online integrată;

(b) Aplicație mobilă personalizată disponibilă pe IOS și pe Android;

(c) Marketing: push notificări și emailuri, cupoane, puncte de fidelizare;

(d) Meniu QR;

(e) Self Orders (soft pentru kiosk, ospătar digital);

(f) Comandă de grup;

(g) Gift card;

(h) Segmentare de clienți - Program Genius;

(i) Campanii de promoții N+1 gratis;

(j) Integrare gratuită cu sistemul de gestiune cu obligativitatea contractuala a unei colaborări de 2 ani. În cazul în care contractul încetează la inițiativa sau din culpa Beneficiarului înainte de împlinirea termenului de 2 ani, acesta va fi obligat la plata valorii contractului pe întreaga perioada de 2 ani. Termenul de livrare a acestui serviciu poate fi diferit de termenul de livrare a aplicației și va fi comunicat pentru fiecare caz în parte.

(k) Instruire sistem;

(l) Integrare cu procesator de plata de la www.euplatesc.ro - Taxă implementare 0, Taxă lunară/abonament 0, Taxă deschidere cont 0, Comision preferențial procesare tranzacții: 0.85% + T.V.A.;

(m) Aplicație livratori disponibilă pe Android pentru flota personală de livrări.

Prețul pachetului Pro este de 199 euro + TVA/lună.

Termenul de livrarea a pachetului Pro este de 14 zile lucrătoare de la efectuarea plății de către client.

2.1.3 Pachetul Enterprise care include prestarea următoarelor servicii pentru una sau mai multe locații ale Beneficiarului:

(a) Website de prezentare și comandă online integrată;

(b) Aplicație mobilă personalizată disponibilă pe IOS și pe Android;

(c) Marketing push notificări și emailuri, cupoane, puncte de fidelizare;

(d) Meniu QR;

(e) Self Orders (soft pentru kiosk, ospătar digital);

(f) Comandă de grup;

(g) Gift card;

(h) Segmentare de clienți - Program Genius;

(i) Campanii de promoții N+1 gratis;

(j) Integrare cu sistemul de gestiune cu obligativitatea contractuala a unei colaborări de 2 ani. În cazul în care contractul încetează la inițiativa sau din culpa Beneficiarului înainte de împlinirea termenului de 2 ani, acesta va fi obligat la plata valorii contractului pe întreaga perioada de 2 ani. Termenul de livrare a acestui serviciu poate fi diferit de termenul de livrare a aplicației și va fi comunicat pentru fiecare caz în parte.

(k) OnBoarding gratuit;

(l) Integrare cu procesator de plată de la www.euplatesc.ro - Taxă implementare 0, Taxă lunară/abonament 0, Taxă deschidere cont 0, Comision preferențial procesare tranzacții: 0.85% + T.V.A.;

(m) Aplicație livratori disponibilă pe Android pentru flota personală de livrări.

Prețul pachetului Enterprise se va negocia în mod direct între Prestator și Beneficiar și va fi consemnat într-un înscris asumat de către ambele părți.

Prețul pentru fiecare locație suplimentară față de locația inițială este de 25 euro + TVA/locație/lună.

Termenul de livrare a pachetului Enterprise se va negocia în mod direct între Prestator și Beneficiar și va fi consemnat într-un înscris asumat de către ambele părți.

2.1.4 Pachetele Basic, Pro și Enterprise, descrise mai sus, oferă un design personalizat pornind de la template.

2.1.5 Add-on-ul Custom Mobile Design.

It offers the possibility for the Beneficiary to opt for a personalized design for the mobile application, created by a specialized designer, in full compliance with the client's brand.

The delivery term of the application, if the Beneficiary opts for the Custom Mobile Design add-on, is 60 calendar days from the date of payment by the Beneficiary.

The integration with the POS of the restaurant is done free of charge, but will oblige the company to a contractual period of 2 years for any package. Cancellation of the contract leads to full payment of the period.

3. PAYMENT METHOD OF THE PRICE.

3.1 Beneficiarul poate plăti serviciile contractate de la Prestator:

(a) monthly, at the prices corresponding to each package, provided in chapter II of this document;

(b) annually, with a 20% discount in the price of the purchased package provided for in chapter II of this document. The discount shall not apply in the case referred to at letter c) of this article;

(c) in two instalments in the case of Custom Mobile Design: EUR 1000 + VAT to be paid when the contract is signed and EUR 1000 + VAT to be paid when the app is delivered;

3.2 Beneficiarul va plăti serviciile contractate în termen de 5 zile de la emiterea și comunicarea facturii de către Prestator.

If the Beneficiary opts to pay the price under the conditions provided by art. 3.1 letter a), the invoice will be issued monthly, for the current month, and communicated to the Beneficiary.

If the Beneficiary opts to pay the price under the conditions provided by art. 3.1 letter b), the invoice will be issued annually and communicated to the Beneficiary by the end of the first month of each contractual year.

If the Beneficiary opts for the Custom Mobile Design add-on, the Provider will issue and communicate the invoice to the Beneficiary for the first installment, within 5 days of signing the contract and the invoice for the second installment will be issued and communicated to the Beneficiary within 5 days of delivery of the app.

3.3 Dacă nu este posibilă plata în valută, plata se va face în lei la cursul de schimb publicat de BNR la data facturării.

3.4 Pentru neplata la termen a prețului datorat de Beneficiar Prestatorului, se percep penalități de întârziere de 0.1 % pentru fiecare zi de întârziere, socotite după trecerea unui nr. de 10 zile de la data când plata a devenit exigibilă.

3.5 În nicio circumstanță, Prestatorul nu are obligația de a restitui sumele încasate de la Beneficiar pentru serviciile prestate în temeiul contractului încheiat între părți.

4. DURATION OF THE CONTRACT.

4.1 Raportul contractual dintre părți se încheie pe o perioadă nedeterminată, începând cu data la care Beneficiarul acceptă prezentele Termene și Condiții.

If the Beneficiary requests integration with the restaurant's POS, which is free of charge, the contractual relationship is concluded for a mandatory minimum of 2 years, and in case of termination before the expiry of the 2 years, at the initiative of the Beneficiary, or in case of termination of the contract before the expiry of the 2 years, at the fault of the Beneficiary, the clauses and penalties set out in this document apply.

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES.

5.1 Prestatorul are următoarele drepturi și obligații principale:

(a) To be paid the price of the purchased package, on the terms and under the conditions agreed by the parties provided in chapter III of this document;

(b) To request and make available to the Beneficiary any data and information necessary and useful for the provision of the services;

(c) To ensure the proper functioning of the application systems, according to the specifications provided in the purchased service package, or other functional changes generated by changes to the Beneficiary's requirements or by new regulations imposed by the legislation (laws, ordinances, government decisions, etc.)

(d) To comply with the deadlines for the execution of the services to which he has committed himself, as well as to respond promptly to the requirements of the Beneficiary;

(e) To provide monthly maintenance and support to the Beneficiary in using the TapTasty service or fixing any possible technical problems. For the availability of the TapTasty service, it collaborates with external partners, renowned companies in the field, such as: Firebase, Google Play and App Store, Digital Ocean, Paylike, which usually guarantee 99% availability.

(f) To grant the Beneficiary a non-transferable, non-exclusive, revocable and limited license to use and access the services exclusively for their own commercial purposes, in accordance with the type of package purchased;

(g) To provide support to the Beneficiary in creating the account on the payment platform.

(h) To keep the confidentiality of the contractual relations between the parties and to ensure the protection of personal data, according to the law;

(i) To process the personal data of the natural persons of which he becomes aware in the course of the provision of services, in accordance with the law and this contract;

(j) To provide support to the Beneficiary in entering the products into the order panel.

5.2 Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații principale:

(a) To benefit from the services offered by the Provider, according to the service package purchased;

(b) To pay the Provider for the services, on due date, according to the provisions of this document;

(c) To make available to the Provider the services that fall within its competence to carry out what is provided for in the contract, as well as any data and information requested by the Provider, in case of delay due to its own fault, the contractual terms being postponed accordingly.

(d) To ensure the necessary conditions for the performance of the tasks assigned to him by taking operative measures to remove the difficulties that arise during the performance of the works;

(e) To ensure access to the necessary documents and the appropriate working conditions for the Provider's team, as well as to ensure the information and data requested by the Provider, being responsible for their correctness, and to hand them over within the deadline set according to the Provider's requirements;

(f) During the performance of the contract, not to make changes or adaptations to the objectives taken over without the written consent of the Provider;

(g) During the performance of the current contract, as well as in the following 24 months after the completion of the contract, the Beneficiary agrees not to contact directly or indirectly, either individually or through consultants, partners, shareholders, investors or in any other form, any employee of the company TapTasty with which the client came into contact, to request external services or to propose any form of employment under the penalty of paying a penalty of EUR 100,000 for each violation of this clause;

(h) To maintain the confidentiality of the contract and of the correspondence between the parties concerning it;

(i) In the course of the contract between the parties, the Beneficiary agrees not to disclose information, documents and materials submitted under this contract concerning:

- Presentation of the mobile app

- Functionality of the mobile app

- Benefits of the mobile app

- Marketing strategies

- Pricing of app development

Any disclosure by the Beneficiary, intentionally or through fault, of the information presented in this contract to a third party gives the Provider the right to request the legal liability of the Beneficiary, including by obliging him to cover the damage caused. This measure does not apply to information already made public by the Provider.

(j) To ensure that the products/services sold or promoted through the application comply with the legislation in force, taking responsibility for the products sold through the application;

(k) The beneficiary has the right to make available to other entities (customers) the right to use the application covered by this contract;

(l) The beneficiary shall be responsible for the introduction, content and use of the terms and conditions displayed in their own application;

(m) The Beneficiary is solely responsible for the integrity, accuracy, legality and reliability of all end users' personal data. The Beneficiary hereby declares that it is entitled to grant and grants to the Provider a non-exclusive, royalty-free and fully paid-up worldwide license (with the right to sublicense) to access, use, reproduce, electronically distribute, transmit, format, display, store, archive and index personal data of end users for the purpose of providing services to the Beneficiary. The Provider represents and warrants that he will not sell, license, rent or otherwise share the end users' personal data with any third party, except as necessary to provide the services.

(n) Any other rights and obligations vested in him by law and this contract.

(o) The Beneficiary has the obligation and is responsible for the introduction, content and updating of the terms and conditions displayed in their own application;

(p) The Beneficiary is the owner of the personal data of the end customers (TapTasty system users) having the obligations provided by law regarding the storage, processing, use, etc. of these data. In order to fulfill the obligations assumed by the Provider under this contract, the Beneficiary grants the Provider the right of access to the data of its end customers.

(q) The Provider does not undertake to promote the Beneficiary's applications, which is entitled to establish and implement its own promotion strategy.

(r) The Beneficiary is obliged to use the Application in a reasonable manner, in this respect, the following upper limits apply to the third party services contracted by the Provider:

- sending e-mails - 20.000 e-mails / month

- sending “Push Notifications” type messages - 50.000 messages / month

- Geolocation requests (Used when adding a new address) - 2.000 requests / month

In case of abusive use of the mentioned services and exceeding the limits stipulated in article 4, the Provider reserves the right to direct the Beneficiary to the direct contracting of these services.

6. CONFIDENTIALITY. COPYRIGHT.

6.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra prevederilor și informațiilor cuprinse în prezentul contract, precum și asupra informațiilor furnizate de părți pe perioada derulării prezentului contract, cu excepția cazurilor în care aceste date sunt solicitate pe cale oficială de instituții ale statului.

6.2 Prin informație confidențială se va înțelege orice informație, indiferent de suportul pe care este transmisă și care se referă la informații de ordin tehnic, comercial, marketing sau de know-how ale terților și care sunt transmise în scopul realizarii obiectului prezentului contract.

6.3 Orice informație adusă la cunoștința unei părți de către cealaltă parte sau de către reprezentanții legali ai acestora în scopul utilizării sale pentru desfășurarea prezentului Contract nu poate fi copiată, modificată, stocată, vândută, distribuită sau comercializată în orice fel, păstrată în sisteme informatice sau de orice alt fel și, în general, utilizată în orice alt mod decât în scopul prestării Serviciilor sau îndeplinirea obligațiilor legale, fără acordul expres scris și prealabil al părții ce a furnizat informația.

6.4 Dacă în urma unei cereri a Beneficiarului se dezvoltă o funcționalitate nouă, functionalitatea va fi pusă la dispoziția tuturor clienților prestatorului, la fel cum și Beneficiarul va beneficia de toate funcționalitățile care s-au dezvoltat ca urmare a unor sugestii venite de la alți utilizatori TapTasty.

6.5 Obligațiile de confidențialitate nu se aplică în cazul în care informația (a) este sau devine o informație publică fără culpă Prestatorului; (b) este folosită ca mărturie în cazul unor litigii, la cererea expresă a legii cu notificarea în scris, prealabilă a Beneficiarului; sau (c) este dezvăluită de Prestator cu acordul scris, expres și prealabil al Beneficiarului, d) este necesară în contracte cu terțe părți în conexiune cu prezentul Contract sau este obligația declarativă a Prestatorului față de autoritățile de stat.

6.6 Datele persoanelor care au achiziționat serviciile prin aplicație, a furnizorilor și a altor colaboratori, sunt proprietatea exclusivă a Beneficiarului. La încetarea din orice motiv a contractului, Beneficiarul este singurul care are dreptul să păstreze toate informațiile constând în baza de date privind clienți proprii care au achiziționat serviciile prin intermediul aplicației, furnizorii, colaboratorii, precum și orice informație legată de activitatea desfășurată de acesta în cadrul aplicației.

6.7 Toate drepturile, dreptul asupra codului, website-ului TapTasty (www.TapTasty.com), secțiunii de administrare TapTasty, precum și asupra codului sursă a întregului serviciu, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală aparțin Prestatorului.

6.8 Toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și drepturile conexe asupra informațiilor primite de la Beneficiar pentru realizarea lucrărilor efectuate de Prestator în desfășurarea activității descrise la art. 2.1, aparțin Beneficiarului.

6.9 Beneficiarul este de acord cu utilizarea de către Prestator a materialelor publice din intermediul aplicației (screen-uri design aplicație, poze aplicație și orice alte materiale ce există în spațiul public) pentru a fi promovate de către Prestator pe rețelele de socializare, website sau orice alte modalități de publicitate ale Prestatorului.

7. PROTECTION OF PERSONAL DATA.

7.1 Fiecare dintre părțile contractante se obligă să respecte legislația națională și europeană în vigoare cu privire la protecția, confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.2 Fiecare parte este responsabilă de procedurile interne de păstrare, prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice angajate sau colaboratoare sau cu care intră în contact ca urmare a efectelor contractului.

7.3 Prestatorul persoană juridică respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

7.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice se realizeaza în scopul executării prezentului contract, a valorificării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor contractuale, precum și în vederea îndeplinirii obligatiilor legale ce cad în sarcina Prestatorului. Aceste date vor fi păstrate pe durata necesară atingerii obiectivelor descrise mai sus, utilizând mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

7.5 Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate de Prestator beneficiază de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care le furnizează, având posibilitatea să limiteze prelucrarea realizată de Prestator și chiar să solicite ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor furnizate poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între Beneficiar și Prestator. În acest caz Prestatorul este exonerat de răspundere. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate au dreptul să aducă la cunoștința Prestatorului solicitările lor referitoare la datele cu caracter personal, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.

7.6 În cazul cesionării sau subcontractării, totale sau parțiale a prezentului contract, ambele părți se vor asigura că terții cesionari sau subcontractanți respectă obligațiile cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.7 Părțile se obligă reciproc să-și notifice în termen de 24 de ore în scris cu privire la orice plângere sau cerere care se referă direct la procesarea datelor cu caracter personal, la respectarea legislației în vigoare, sau cu privire la orice incident de securitate în acest sens precum și să-și ofere asistență una celeilalte în vederea respectării obligațiilor cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, decurgând din derularea prezentului contract.

8. NOTIFICATIONS BETWEEN THE PARTIES.

8.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

If the notification is sent by e-mail or sms, it is considered received on the first working day after the one on which it was sent. Notifications by email will be made to the address hello@taptasty.com - for the Provider. The beneficiary will be notified by email to the address associated with the created account.

8.2 Notificările verbale se iau în considerare în măsura în care acestea sunt confirmate și în una din modalitățile descrise în prezentul alineat.

9. FORCE MAJEURE AND UNFORESEEABLE EVENT.

9.1 Exceptând cazurile în care nu au prevăzut altfel, în mod expres, niciuna din părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea în termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care le revin, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului, extern, absolut invincibil și inevitabil și ale cărui consecințe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă (ex. cutremur, etc).

9.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunoștința celeilalte părți, în termen de 72 ore, în scris și în mod complet, producerea acesteia și să ia toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. Forța majoră este constatată și certificată de Camera de Comerț și Industrie competentă. Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea sau suspendarea contractului, fără ca una din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

9.3 Cazul fortuit înlătură răspunderea părților în măsura în care acesta a fost comunicat celeilalte părți în termenul prevăzut la alineatul precedent și poate fi dovedit.

9.4 În situațiile de forță majoră sau caz fortuit părțile nu-și datorează una celeilalte daune sau penalități și nu pot fi obligate la executarea prestațiilor cu excepția celor care necesită urgență și care pot fi executate.

9.5 Pe perioada situației de forță majoră sau caz fortuit contractul se suspendă urmând a fi reluat după încetarea situației care a cauzat suspendarea.

10. MODIFICATION OF THE TERMS AND CONDITIONS. TERMINATION OF THE CONTRACT. DISPUTES.

10.1 Prestatorul este în drept sa modifice prezentele termene si conditii, inclusiv prețul serviciilor, notificand în acest sens Beneficiarul cu cel puțin 10 zile înainte de data la care modificarea va produce efecte juridice. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu modificarea propusa de Prestator, Beneficiarul este în drept să denunțe raportul contractual cu Prestatorul. In acest caz, prevederile prezentului paragraf rămân aplicabile.

10.2 Niciuna din părțile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile și obligațiile ce-i revin prin acesta, unei terțe persoane, fără acordul prealabil, dat în scris, de către cealaltă parte. Acordul scris se comunică cedentului în termen de 10 zile lucrătoare de la data când acesta a cerut cesionarului consimțământul. În cazul în care cesionarul nu răspunde în termenul sus arătat, se consideră că acesta nu a consimțit la cesiunea contractului.

10.3 Acest contract încetează în una din următoarele situații:

(a) By the unilateral termination of the contract carried out by any of the parties if the contractual partner culpably does not fulfill its assumed contractual obligations, after being notified in writing about this aspect. In this case, the termination will operate, without the intervention of the court, by a simple written notification addressed to the guilty party. If the Beneficiary requests integration with the restaurant’s POS, which is done free of charge, and the termination will take place due to the fault of the Beneficiary in the first 2 contractual years, he will be obliged to pay the value of the contract for the entire 2-year period.

(b) By unilateral termination by any of the parties, at any time during the duration of the contract, based on the notice provided in the contract with the consequence of the loss of payments made up to that moment. If the Beneficiary requests reintegration with the restaurant’s POS, which is carried out free of charge, and the Beneficiary terminates the contract before the 2-year term stipulated by art. 4.1, the Beneficiary has the obligation to pay the price of the purchased service package for the entire contractual duration of 2 years.

10.4 Denunțarea unilaterală a contractului de către una din părți se face în baza unei declarații de denunțare unilaterală și cu respectarea unui preaviz notificat celeilalte părți de 15 zile lucrătoare.

10.5 Prezentul contract se poate rezilia unilateral de către Prestator dacă pe o perioadă de 6 luni de la livrarea aplicațiilor mobile, Beneficiar nu începe utilizarea serviciului pus la dispoziție. Dispozițiile art. 4.1 alin. 2 ramân aplicabile.

10.6 Prezentul contract se poate rezilia unilateral de către Prestator dacă Beneficiarul nu va achita în termen 45 de zile de la data emiterii o factură emisă de către Prestator.

10.7 Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

10.8 Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

10.9 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului înscris se rezolvă pe cale amiabilă sau de către instanțele judecătorești competente de la sediul Prestatorului.

10.10 Prevederile prezentelor Termene și Condiții contract se completează cu prevederile legislației române în materie, în vigoare. Prezentul contract intră în vigoare la data acceptării lui de către Beneficiar. Legea contractului este legea română.

11. MISCELLANEOUS

11.1 Prezentele Termene si Conditii constituie acordul integral și orice discuții, garanții, obligații, înțelegeri sau acorduri anterioare sunt inlocuite de prezentul Contract.

11.2 TapTasty va continua dezvoltarea serviciului TapTasty, fără a impune costuri suplimentare din partea Prestatorului.

Note: For the particular or urgent development of some functionalities that the Beneficiary wants added to this service, the Provider will carry out an analysis to determine if the Beneficiary's proposal aligns with the product development direction. In case of a positive result of this analysis, the Provider will submit to the Beneficiary a price offer and a time estimate for the realization of the functionality. The Provider will start providing the service, only after acceptance of the offer by the Beneficiary and after payment of the price/ price advance agreed by the parties.

11.3 Aplicațiile vor fi publicate pe App Store și Google Play din contul Prestatorului, și anume de pe contul companiei TapTasty. Astfel, costurile de mentenanță anuale, precum și actualizarea contului, vor fi asigurate de către Prestator.

11.4 În cazul în care din varii motive Beneficiarul nu mai dorește achiziționarea serviciul achiziționat prin prezentul contract sumele achitate pana la momentul renunțării rămân venit al Prestatorului.

11.5 În cazul în care un termen și/sau prevedere a prezentului contract sau o parte din acesta este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanța competentă, doar respectiva prevedere și/sau porțiune din contract va fi considerată nulă sau inaplicabilă și nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze ale prezentului contract.

11.6 Prezentele Termene si Conditii devin obligatorii și se aplică între părți de la data acceptării lor de către Beneficiar.

Start using the TapTasty system for free!

Zero commissions. Unlimited orders.